Sluit

Mondkapjes.com maakt gebruik van cookies voor een correcte werking van de website.

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Het nieuwe coronavirus is nu ook in Nederland opgedoken. Over het virus, dat voluit SARS-CoV-2 heet, wordt steeds meer duidelijk. Zo staat vast dat de ziekte die het veroorzaakt bij de meeste patiënten (80 procent) mild verloopt. Zij herstellen binnen enkele dagen. In circa 17 procent verloopt de ziekte ernstiger. Dan ontstaan bijvoorbeeld ademhalingsproblemen of longontstekingen. Ouderen en zieken lopen meer risico.

Het virus dook in december vorig jaar voor het eerst op, in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Het heeft sindsdien zeker 2800 mensen het leven gekost, vooral in China. Volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten overlijdt 2,3 procent van de patiënten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Nederland de bestrijding van het virus coördineert, gaat uit van 2 procent en benadrukt dat het "een grove schatting" is.

Jonge mensen onder de 40

Jonge mensen overlijden vrijwel nooit aan het virus. Van de patiënten onder de 40 stierf in China slechts 0,2 procent, becijferde de Chinese evenknie van het RIVM vorige week in een wetenschappelijke publicatie. Van de veertigers die de ziekte kregen, die overigens COVID-19 heet, overleed volgens het onderzoek 0,4 procent.

Van de vijftigers overleeft 1,3 procent het niet, van de zestigers 3,6 procent, onder zeventigers is het sterfterisico 8 procent en van de patiënten die 80 jaar of ouder zijn kwam 15 procent te overlijden. Mannen lopen een hoger risico dan vrouwen.

Mensen die al ziek zijn lopen een verhoogd risico. Dat geldt het meest voor hart- en vaatpatiënten, gevolgd door mensen met diabetes en chronische longpatiënten.

Besmettelijk

De ziekte is overdraagbaar via de luchtwegen. Mensen die ziek zijn geworden besmetten anderen door te hoesten en niezen. Mensen die wel besmet zijn, maar nog geen symptomen hebben, lijken volgens het RIVM dan ook niet erg besmettelijk.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moet de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in kaart brengen met wie iemand die is besmet contact heeft gehad. Die mensen moeten hun gezondheid twee weken in de gaten houden, de maximale incubatietijd, en zich bij de GGD melden als ze ziekteverschijnselen krijgen. Het RIVM, het Erasmus MC in Rotterdam en eventueel andere laboratoria kunnen met testen vaststellen of iemand besmet is. Wie het virus heeft, moet in quarantaine. Afhankelijk van hoe het met iemand gaat, worden patiënten thuis of in het ziekenhuis geïsoleerd van anderen totdat ze zijn opgeknapt. ANP.

Post comments