Sluit

Mondkapjes.com maakt gebruik van cookies voor een correcte werking van de website.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mondkapjes echt werken!

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mondkapjes echt werken!

Onderzoekers uit Duitsland hebben met behulp van onderzoekers uit de Verenigde Staten en China volgens eigen zeggen aan kunnen tonen dat het gebruik van mondkapjes echt werkt in de strijd tegen het coronavirus. Een eenvoudig mondkapje is in veel situaties al voldoende geven zij aan. Ze durven hiermee te spreken van een echte “doorbraak”.

Ze durven hiermee te spreken van een echte “doorbraak”.

De onderzoekers van onder andere het universitair ziekenhuis Charité in Berlijn en het Max Planck Instituut in Mainz hebben voor hun onderzoek gebruik gemaakt van onder andere wetenschappelijke data welke laat zien dat het coronavirus beter onder controle lijkt te blijven in regio’s waar er een hoog percentage van de bevolking gebruik maakt van een mondkapje. De wetenschappers uit Duitsland, Amerika en China gebruikten daarbij ook een nieuwe modelberekening die naar hun mening overtuigend aantoont dat de effectiviteit van het mondmasker afhangt van de hoeveelheid virus die aanwezig is in de lucht. Dit schrijven zij in Science, een invloedrijk wetenschappelijk tijdschrift.

De conclusie hierin is volgens hen dat correct gebruik van een eenvoudig chirurgisch mondmasker in een omgeving of ruimte met een lage virusconcentratie het reproductiegetal duidelijk kan verlagen. Een simpel mondkapje is echter niet voldoende in een omgeving waar meer virusdeeltjes rondwaren, denk hierbij aan ziekenhuizen of slecht geventileerde binnenruimten. Daar is echt betere bescherming nodig, zoals een FFP2- of een N95-masker.

Standpunt Nederland

Vorig jaar bleef onder andere RIVM-baas Jaap van Dissel volhouden dat het gebruik van mondmaskers weinig effect zouden hebben in onze strijd tegen het coronavirus. Hij gaf aan dat dit leidde tot een schijnveiligheid en ook voor afleiding zorgen met betrekking op de andere coronamaatregelen. Na veel discussies ging Nederland uiteindelijk toch over tot een mondkapjesplicht in publieke binnenruimten. Volgens Van Dissel was dit een politiek besluit. Anthony Fauci van WHO kon Van Dissel hierin niet op andere gedachten brengen.

De onderzoekers uit Duitsland, de VS en China zeggen dat zij met hun studie aan kunnen tonen dat mondkapjes, bij correct gebruik en door veel mensen gedragen, het reproductiegetal goed omlaag kunnen brengen. Een daling van het reproductiegetal 3, geschatte verspreidingsfactor zonder maatregelen, naar beneden de 1 kan bereikt worden als 60 à 70 procent van de bevolking een mondkapje draagt. Bij het gebruik van een beter masker, is 40 procent voldoende. Zij gaan daarbij uit van ‘universal masking’. Dit betekent dat mensen als ze deelnemen aan de samenleving altijd een mondkapje dragen. Verder is het ook van belang om de maatregelen als afstand houden en goede ventilatie dan te handhaven.

Wetenschappelijke ‘doorbraak’?

De directeur van het Max Plank Instituut, de heer Ulrich Pöschl geeft aan dat voor het eerst wetenschappelijk is aangetoond dat het gebruik effectief is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en mondkapjes dus helpen het virus af te remmen!

wetenschappelijk is aangetoond dat het gebruik effectief is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en mondkapjes dus helpen het virus af te remmen!

Deze ‘doorbraak’ is nodig om af te kunnen rekenen met de aanhoudende discussies en het niet eenduidige eerdere onderzoek wat hiernaar gedaan is. Hij en de betreffende wetenschappers zijn er van overtuigd dat de inzichten en resultaten uit deze studie en de wetenschappelijke ‘doorbraak’ die daarmee tot stand gekomen is, zullen helpen om het debat over de gezichtsmaskers te beslechten.

Veel westerse landen zijn volop bezig met het vaccineren van de bevolking tegen corona en het is daarom ook de vraag hoelang het gebruik van de mondkapjes in binnenruimten nog nodig zal zijn. Desondanks geven de onderzoekers aan dat de gezichtsbescherming ook voor gevaccineerde personen een nuttige maatregel zal blijven. Denk hierbij aan het afnemen van de bescherming van vaccinatie na verloop van tijd zijn de woorden van Christian Witt van het Charité-ziekenhuis in Berlijn.

Meer informatie over aerosolen

De wetenschappers geven aan dat het gedane onderzoek ook informatie geeft over aerosolen. Deze zijn ook vaak punt van discussie geweest. Zij stellen dat kleine virusdeeltjes niet leiden tot een snelle verspreiding van het coronavirus, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de mazelen. Ook al is het reproductiegetal van het coronavirus veel lager dan die van de mazelen, aerosolen spelen volgens de onderzoekers wel een behoorlijke rol bij de verspreiding van het virus.

Het RIVM geeft sinds deze week pas expliciet aan op zijn website dat aerosolen, alsmede grotere virusdruppels bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Dit terwijl er reeds een grote groep wetenschappers vorig jaar als heeft aangegeven dat ventilatie meer aandacht nodig had als manier om virusverspreiding via aerosolen te beperken.

Post comments